Beeldhouw­col­lec­tief Gisela
Beeld­houwen in Utrecht
-   Gisela Heising   -

Het ontstaan

Gisela Heising heeft jarenlang beeldhouwles gegeven aan twee groepen cursisten. Op maandagavond de groep “Nacht en nevel” en op donderdag “Het collectief”. Ze was een fijn mens, een kunstenares en een goede lerares.

Tijdens haar ziekte heeft Gisela te kennen gegeven, dat zij het mooi zou vinden als de kelder een beeldhouwkelder zou blijven. En dat de groepen zouden kunnen blijven werken. Zij heeft hierin een actieve rol gespeeld en na haar dood op 27 januari 2012, zijn de groepen samengevoegd tot een collectief en maken gezamenlijk gebruik van de kelder aan de Nieuwegracht 53.

Eind 2017 heeft de trekker van het collectief, Gretha Wassing, aangegeven dat zij haar taken over wilde dragen. Er is toen gezamenlijk besloten om ons als vereniging in te schrijven bij de KvK. Dit maakt het eenvoudiger om taken te verdelen en over te dragen.

Veel van de afspraken en gebruikelijkheden in de vereniging gaan terug naar de lessen van Gisela en ook naar de periode waarin we als collectief opereerden. De belangrijkste daarvan is de goede sfeer waarin wordt gewerkt..